Køkkenrenovering


Råderet vedr. køkkener i 2022/23.

 

INDIVIDUEL RÅDERET. Det er når du selv betaler for køkkenet.


Køkkenet skal godkendes af AAB - det afskrives over 10 år. 

Det er vigtigt, det er den rigtige formular der bruges. Køkkenet må max. koste 90.000 kr. inkl. maler, vvs, el, o.l.) Dertil tillægges honorar for syn ca. kr. 1.000. 

Der må ikke være hårde hvidevarer og emhætte med i den samlede pris. 

Ansøgning til køkkenprojektet skal godkendes hos bestyrelsen, som herefter sender til AAB. Herefter gives der tilladelse til igangsættelse.


Køkkenfirmaer du kan bruge (Godkendt af AAB): HTH, Vordingborg, Svane og Invita er godkendt af AAB.

Der skal medbringes minimum et tilbud fra et køkkenfirma fra de udvalgte køkkener.


Hvis der opsættes opvaskemaskine eller anden maskine i skab, skal der være et skabsmodul til køkkenet i reserve for senere opstilling ved fraflytning.


Der må max. være 3 gruppeafbrydere i gruppetavlen for husstanden. (Vi har ikke strøm nok i de enkelte blokke, så der kan derfor ikke bruges uendeligt strøm).

 

KOLLEKTIV RÅDERET. Det er når betalingen skal foregå via huslejen.


Køkkenet bliver betalt som følgende: 25 % max. 25.000 kr. betales via råderet

af midler som er henlagt via DV-plan. Vi må max. lave 8 køkkener i alt om året.

Køkkenet afskrives over 10 år, det svarer til ca. 650 kr. om måneden.

Køkkenet må max. koste 85.000 kr. inkl. maler, vvs, el, o.l.) Dertil tillægges finansiering mm. så køkkenets samlede pris er kr. 93.000.

Finansiering kan ligge ml. kr. 5800-8000 det er: honorar for syn ca. kr. 1000, variable byggelånsrenter ca. kr. 2000, byggesagshonorar kr. 3.000 og finansieringsomkostninger kr. 1.800.


Indbyggede lamper og spots må gerne medtages i tilbuddet, som forandring med reetablering. Der må ikke være hårde hvidevarer og emhætte med i den samlede pris.

Ansøgning til køkkenprojektet skal godkendes hos bestyrelsen, som herefter sender til AAB. Herefter gives der tilladelse til igangsættelse.


Der udloddes 5 køkkener i alt pr. år, hvoraf 3 køkkener udloddes i foråret og 2 køkkener i efteråret, hvis ingen kommer og trækker lod, frigiver vi køkkenerne efter udlodning, så alle kan indhente et tilbud. I 2023 er det den 16. marts og den 2. november kl. 17 på keldsøvej 23.  

 

Køkkenfirmaer du kan bruge (Godkendt af AAB): HTH, Vordingborg, Svane og Invita er godkendt af AAB.

Der skal medbringes minimum et tilbud fra et køkkenfirma fra de udvalgte køkkener. 

 

Hvis der opsættes opvaskemaskine eller anden maskine i skab, skal der være et skabsmodul til køkkenet i reserve for senere opstilling ved fraflytning.

 

Der må max. være 3 gruppeafbrydere i gruppetavlen for husstanden. (Vi har ikke strøm nok i de enkelte blokke, så der kan derfor ikke bruges uendeligt strøm).

 

Downloads:

Vær venligst opmærksom på at dokumenterne kun er vejledende, da der løbende kan være prisændringer. Ellers bedes du søge de nyeste dokumenter på AAB's hovedafdelings hjemmeside www.aab.dk

 

Ansøgning via den kollektive råderet - køkken, se her

 

Ansøgning om individuel råderet - forbedringer, se her


Ansøgning om tilladelse til at udføre forbedringsarbejde (med godtgørelse), se her


Læs mere om råderet på hovedafdelingen AAB's hjemmeside

https://aab.dk/beboer/din-bolig/raderet/