Køkkenrenovering


Råderet vedr. køkkener i 2022/23.

 

INDIVIDUEL RÅDERET. Det er når du selv betaler for køkkenet.


Køkkenet skal godkendes af AAB - det afskrives over 10 år. 

Det er vigtigt, det er den rigtige formular der bruges. Køkkenet må max. koste 92.100 kr. inkl. maler, vvs, el, o.l.) Dertil tillægges honorar for syn kr. 1.000. 

Der må ikke være hårde hvidevarer og emhætte med i den samlede pris.

Ansøgning til køkkenprojektet skal godkendes hos bestyrelsen, som herefter sender til AAB. Herefter gives der tilladelse til igangsættelse.


Køkkenfirmaer du kan bruge (Godkendt af AAB): HTH, Vordingborg, Svane og Invita er godkendt af AAB.

Der skal medbringes minimum et tilbud fra et køkkenfirma fra de udvalgte køkkener.


Hvis der opsættes opvaskemaskine eller anden maskine i skab, skal der være et skabsmodul til køkkenet i reserve for senere opstilling ved fraflytning.


Der må max. være 3 gruppeafbrydere i gruppetavlen for husstanden. (Vi har ikke strøm nok i de enkelte blokke, så der kan derfor ikke bruges uendeligt strøm).

 

KOLLEKTIV RÅDERET. Det er når betalingen skal foregå via huslejen.


Køkkenet bliver betalt som følgende: 25 % max. 25.000 kr. betales via råderet

af midler som er henlagt via DV-plan. Vi må max. lave 8 køkkener i alt om året.

Køkkenet afskrives over 10 år, det svarer til ca. 650 kr. om måneden.

Køkkenet må max. koste 87.164 kr. inkl. maler, vvs, el, o.l.) Dertil tillægges finansieringmm. kr. 5.836, så køkkenets samlede pris er kr. 93.000.

Finansiering kr. 5.836 er: honorar for syn kr. 936, byggelånsrenter kr. 100, byggesagshonorar kr. 3.000 og finansieringsomkostninger kr. 1.800.

Der må ikke være hårde hvidevarer og emhætte med i den samlede pris.

Ansøgning til køkkenprojektet skal godkendes hos bestyrelsen, som herefter sender til AAB. Herefter gives der tilladelse til igangsættelse.


Der trækkes lod to gange årligt, i 2023 er det den 16. marts og den 2. november 2023 kl. 17 på keldsøvej 23. 

 

Køkkenfirmaer du kan bruge (Godkendt af AAB): HTH, Vordingborg, Svane og Invita er godkendt af AAB.

Der skal medbringes minimum et tilbud fra et køkkenfirma fra de udvalgte køkkener. 

 

Hvis der opsættes opvaskemaskine eller anden maskine i skab, skal der være et skabsmodul til køkkenet i reserve for senere opstilling ved fraflytning.

 

Der må max. være 3 gruppeafbrydere i gruppetavlen for husstanden. (Vi har ikke strøm nok i de enkelte blokke, så der kan derfor ikke bruges uendeligt strøm).

 

Downloads:

 

Ansøgning om kollektiv råderet - køkken, se her

 

Ansøgning om individuel råderet - forbedringer, se her


Ansøgning om tilladelse til at udføre forbedringsarbejde (med godtgørelse), se her