Køkkenrenovering


Råderet vedr. køkkener i 2022/23.

 

INDIVIDUEL RÅDERET. Det er når du selv betaler for køkkenet.


Køkkenet skal godkendes af AAB - det afskrives over 10 år.

AAB opkræver en afgift i 2022/23 på 3.000 kr. for at lave tillæg til huslejekontrakt,

og 900 kr. for at syne køkkenet.

Det er vigtigt, det er den rigtige formular der bruges. Køkkenet må max. koste 96.000 kr. med maler, vvs, el, o.l.

Der må ikke være hårde hvidevarer og emhætte med i den samlede pris.

Ansøgning til køkkenprojektet skal godkendes hos bestyrelsen, som herefter sender til AAB. Herefter gives der tilladelse til igangsættelse.

 

KOLLEKTIV RÅDERET. Det er når betalingen skal foregå via huslejen.


Køkkenet bliver betalt som følgende: 25 % max. 25.000 kr. betales via råderet

af midler som er henlagt via DV-plan. Vi må max. lave 8 køkkener om året.

Køkkenet afskrives over 10 år, det svarer til ca. 650 kr. om måneden.

Køkkenet må max. koste 93.500 kr., samt AAB-sagsbehandling, syn af køkkenet af AAB, 900 kr., optagelse af lån, tilsammen 100.000 kr.

Det er vigtigt at det er den rigtige formular der bruges.

Der må ikke være hårde hvidevarer og emhætte med i den samlede pris.

Ansøgning til køkkenprojektet skal godkendes af bestyrelsen, og herefter sendes til AAB, for beregning af tillæg til huslejen. Herefter gives der tilladelse til igangsættelse.

 

NÅR vi må holde beboermøder igen, skal vi have godkendt et forslag fra bestyrelsen. Foreløbigt er det et godkendt forslag der ligger mellem bestyrelsen og AAB-administration. Køkkenfirmaer:  HTH, Vordingborg, Svane og Invita er godkendt af AAB.

 

Hvis der opsættes opvaskemaskine eller anden maskine i skab, skal der være et skabsmodul til køkkenet i reserve for senere opstilling ved fraflytning.

 

Der må max. være 3 gruppeafbrydere i gruppetavlen for husstanden. (Vi har ikke strøm nok i de enkelte blokke, så der kan derfor ikke bruges uendeligt strøm).

 

Downloads:

 

Ansøgning om kollektiv råderet - køkken, se her

 

Ansøgning om individuel råderet - forbedringer, se her


Ansøgning om tilladelse til at udføre forbedringsarbejde (med godtgørelse), se her