Badeværelse, fugt, svamp, skimmel mv.


Aftrækskanaler i køkken og bad må ikke lukkes eller dækkes til. Ventilator på badeværelset kan støvsuges med en blød børste udenpå, så den holdes fri for støv og for bedre udsugning. 


Pga. flere vandskader skal byggeudvalget meddele, at det er vigtigt at afløbet fra badeområdet bliver renset mindst en gang om måneden, så fedtstoffer og hår ikke lukker afløbet. Vandlåsen som sidder nede i gulvafløbet i brusenichen, skal løftes op og renses mindst et par gange om måneden, og ellers hvis vandet stiger, når du bader. 


Ved mistanke om skimmelsvamp skal afdelingskontoret straks underrettes.
Undladelse af dette vil medføre erstatningskrav for evt. ekstraudgifter.
1. Luft godt ud når du har været i bad.
2. Luft godt ud i soveværelset hver morgen – selv vejrtrækning giver
meget vanddamp.
3. Hold udluftningsventilerne i din bolig åbne.
4. Tør aldrig tøj indendørs.
5. Åbn vinduet mens du laver mad.
6. Læg låg på gryderne når du laver mad, og lad ikke vandet i kedlen
koge længere end nødvendigt.
7. Alle indvendige døre skal holdes åbne i dagtimerne, så luften kan
cirkulere.