Bi-lejemål


          Afdelingen har en række bi-lejemål

Se nærmere her

Udlejning er midlertidig stoppet.


Vedr. ansøgning om bi-lejemål under Corona

For at mindske smitterisikoen ved personligt fremmøde, kan man i disse tider, blive skrevet på venteliste til ekstra kælderrum, p-pladser og garage ved at sende en mail med navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse til Molly på skr.aab37@aab.dk

Da man får tilbudt bi-lejemål pr. telefon, skal man huske at melde tlf./adr. ændringer.

 

Ikke alle p-pladser uden registreringsnummer er ledige, da vi stadigvæk mangler at flytte nogen, i forhold til ændringerne af pladsernes bredde.

 

Der bliver i øjeblikket ikke udlejet p-pladser og kælderrum da disse løbende bliver brugt i forbindelse med badeværelsessagen, men bliver frigivet efterhånden som det skrider frem.