Nyheder


Sidste chance


Tjek om der sidder en seddel på dit kælderrum!

Hvis du har et ekstra kælderrum hvor der sidder en seddel på, skal du henvende dig hurtigst muligt til bestyrelsen eller på kontoret. Du kan skrive til aab37@aab.dk eller møde op personligt i åbningstiden. 


Låsen bliver klippet / udskiftet med AAB-lås senest den 16/6-2023.

Det er ikke nok bare at pille sedlen ned. Kontrakterne skal være opdateret med kontoret.


Alle beboere har sidste år modtaget et brev i postkassen med besked om at melde tilbage på, hvilke bi-lejemål de har samt mailadresse og telefonnummer. Der er desværre mange som ikke har svaret tilbage på dette brev. Der er mange aflåste rum, som ingen melder tilbage på.


------------------------------


Tryk her for at læse mere og se billeder af vores motionsrum, kun for afd. 37 beboere. 


------------------------------


Gamle plantegninger for alle lejligheder i AAB afd. 37


Vi har været i gemmerne og fundet nogle gamle plantegninger. Tegningerne og kortet er hver især blevet scannet ind, så det bliver nødvendigt at zoome ind på dem, for at se dem tydeligere. Vi har desværre ikke tegningerne elektronisk.

Vær venligst opmærksom på at tegningerne er forældede i forhold til priser, badeværelser osv. Så det er kun til vejledende brug.


Tryk her for at læse mere


------------------------------


Ændringer i køkkenrenovering


Da kun ganske få beboere har trukket lod om et køkken, har vi besluttet at lave nogle ændringer som gør det mere fleksibelt. Der vil stadig blive trukket lod to gange årligt, den sidste lodtrækning i år er den 2. november kl. 17 på keldsøvej 23.


Der udloddes 5 køkkener i alt pr. år, hvoraf 3 køkkener udloddes i foråret og 2 køkkener i efteråret, hvis ingen kommer og trækker lod, frigiver vi køkkenerne efter udlodning, så alle kan indhente et tilbud. Så det er stadig først til mølle, men nu kan du søge om et nyt køkken hele året af dem som er tilbage.


Derudover har vi valgt at fastsætte en max pris for det kollektive og det selvfinansierede køkken, da vi og beboere konstant støder på udfordringer, da den variable udlånsrente også skal inkluderes i den samlede køkkenpris.


Tryk her for at læse mere om køkkenrenovering.


------------------------------


Serverfejl på vaskeriet 25-31 blok 6 er rettet og der er igen forbindelse til Miele appen. 

Vi beklager ulejligheden.


------------------------------


Husk at tjekke udløbstid på dit beboerparkeringskort

Hvis det er ved at udløbe, så gå ned til Hanne i ejendomskontorets åbningstid og forny parkeringskortet. Parkeringskortet skal fornyes hver andet år. Hvis det ikke bliver fornyet, risikerer du at få en parkeringsbøde. Det samme er gældende, hvis du køber ny bil, så skal parkeringskortet også fornyes. Ved ny bil skal du medbringe kopi af registreringsattest. Man kan kun få ét parkeringskort pr. lejemål. Det er ikke til biler med gul nummerplade og parkeringen er gratis. Det gyldige parkeringskort skal altid ligge i bilruden, selvom man har en p-plads.

Tryk her for at læse mere om parkering. 

------------------------------


Husk at sortere dit skrald

Skraldet skal sorteres. Bioaffald skal i de grønne bioaffaldposer og restaffald må kun komme i skakten. Brug de omdelte skraldeposer (uddeling to gange årligt) eller hent på kontoret på Keldsøvej 23 i åbningstiden. Det er forbudt at bruge skakten til storskrald. Brug i stedet containergården. Tryk her for at læse mere


------------------------------


Ejendomskontoret holder lukket flg. dage:


Fredag den 19. maj 2023 (dagen efter Kristi himmelfartsdag)


Mandag den 5. juni 2023 (Grundlovsdag)


------------------------------


Vaske- og tørrepriser nedjusteres og regulering er i gang.  


Hermed de nye priser:

Alm. vask under 90 grader falder fra 15 kr. til 12,50 kr. pr. vask

Kogevask 90 grader falder fra 20 kr. til 17,50 kr. pr. vask

Tørring falder fra 1 kr. pr. min. til 0,50 øre pr. minut 


Der vil i løbet af 2023 laves kvartalstjek af driftsomkostninger på vaskeriet vs. indtægt. Men det kunne tyde på at vi kan holde de nye priser resten af året. 


------------------------------


Lavere stigning i aconto betalingerne end forventet

I AAB informerer nr. 7- 2023 informerede vi om, at vi på grund af forventninger om stigende energipriser, hævede acontobetalinger for varme med 15 % for alle afdelinger, som endnu ikke var reguleret i aconto.

Forsyningsselskaberne Vestforbrænding og HOFOR, der leverer varme til henholdsvis vores afdelinger i Ballerup/Skovlunde og København, har pr. 1. januar 2023 mindre stigninger end forventet, og det er gode nyheder for vores beboere.

Vestforbrændingen har kun varslet en ubetydelig stigning for Ballerup og Skovlunde. Det betyder, at den varslede stigning på 15 % pr. 1. marts 2023 ikke træder i kraft, og afdelinger, der hører under Vestforbrændingen ikke sættes op i acontobetaling på nuværende tidspunkt.

HOFORs priser er steget med syv % pr. 1. januar 2023. Alle afdelinger i HOFORs område bliver derfor sat op med en stigning på syv % i acontobetaling modsat de varslede 15 %.

De afdelinger som ligger uden for Vestforbrænding og HOFORs område, vil blive sat op med den procentsats, som de lokale forsyningsvirksomheder eventuelt melder ud.

Det forventes, at den mindre regulering af stigning i den varslede acontobetaling vil ske med opkrævningen den 1. april 2023.

Beboere, der modtager en efterregning de ikke kan betale over de seks måneder som efterbetalingen automatisk deles over, kan kontakte Beboerøkonomi på beboerokonomi@aab.dk eller på telefon 33760442 og drøfte muligheden for en individuel aftale på op til 12 måneder.


------------------------------


Info fra Yousee

YouSee Play er den nye løsning med valgfrie tv- og streamingtjenester

I september 2022 introducerede vi YouSee Play, som er vores nye fleksible tv- og streamingtilbud, og som leveresudenat kunden behøver at have en Grundpakke. Dvs. dine beboere behøver ikke længere at have en fast tv-pakke, for at kunne ”blande selv” via YouSee Play.


Således vil de beboere, som f.eks. ikke interesserer sig for sport, kunne sammensætte et tv-udbud helt uden sportskanaler.


Det nye YouSee Play tilbydes til jeres beboere med en særlig foreningspris, hvor det er muligt se sin valgte underholdning med tv-kanaler og streamingtjenester via YouSee Play-appen og YouSee Tv-boksen.

Klik her for at se de mange spændende muligheder YouSee Play


De tre faste tv-pakker er fortsat en del af jeres tv-udbud


De fleste kunder er glade for det faste udbud af tv-kanaler, som YouSee har valgt i Grund-, Mellem- og Fuldpakken. De vil fortsat kunne købes og til en uændret pris.


Bland Selv-løsningen


De beboere i AAB AFD. 37, der har valgt en Bland Selv-pakke, kan fortsætte med denne valgfrie tv-pakke. Beboerne vil også fortsat kunne skifte indholdet: tv-kanaler og streamingtjenester i deres Bland Selv-pakke. Men vælger eller ønsker de atændrederes pakke (eksempelvis fra Bland Selv 10 til Bland Selv 20), vil de fremover kun kunne vælge en YouSee Play-løsning.


Hvis dine beboere har spørgsmål til YouSee Play, eller ønsker at bestille YouSee Play, kan de henvende sig direkte til YouSee Kundeservice på70 70 40 70 og yousee.dk/play


------------------------------Vær opmærksom på at køkkenradiatoren over vinduet betales over fællesregningen, så hold køkkenet varmt her i vintertiden. 


------------------------------


Til beboerne på Lersø Parkalle

Fredag den 2. december bliver der opstillet midlertidige containere til for restaffald, indtil skakterne igen kan benyttes. 

Vi beklager de gener, dette medfører. 

Ejendomskontoret


------------------------------


Fugtstyring i badeværelse

Efter den 1. november skal vi have fjernet fugtstyring på udsugningen i badeværelset.

Det er konstateret at badeværelset er så lille, at der ophober sig fugt i badeværelset, så udsugningen kan starte midt om natten og køre i timer.

Det har vi nu haft konstateret så mange gange, at det kan ikke accepteres, så derfor denne lille arbejdsopgave nu. Vi er nødt til at gøre det inden byggesagen afsluttes ellers kommer vi til at betale omkostningen selv.


------------------------------


Badeværelseslofter

I badeværelsesrenoveringen har det vist sig, at man ikke har lavet lofter med plader alle steder, der er kun lavet ca. 30 %. Byggeudvalget har ikke været vidende om dette, og nu er der faldet 3 lofter ned, hvor det ikke er lavet med plader, dvs. maling mm. har sluppet loftet ind til betonen o. Lign. Det er pga. den store fugtighed i badeværelset og behandlingen af gulvet i boligen oven på.

 

Det gamle loft var behandlet med en maling, der kunne være blyholdig. Der blev for nogle år siden taget prøver, der var enkelte steder, hvor der var blyholdig maling, og det skal lukkes inde (forsegles) med plader og fuges i kanten og males, så loftet ikke kan falde ned. Der er pt. ved at blive indhentet tilbud, så vi kan få det lavet under badeværelserenoveringens budget. Det vil blive varslet, når arbejdet skal laves. 


------------------------------