Nyheder


------------------------------


Problemer med Miele APP.

Man kan ikke reservere tider på Miele APP, der arbejdes på at få det løst.

Det gælder alle vaskerier, undtagen vaskeri 3, Ramløsevej 27 og vaskeri 6, Lersø Parkalle 117.

Du kan reservere tid på skærmen i alle vaskerier, og vaske som du plejer, det er kun APP`en der ikke virker.


------------------------------


Vi har skiftet Internetaftale og overgår den 28.8.24 til Bolignet Aarhus

DKTV er opsagt og udløber den 27.8.24. Det betyder at alle DKTV abonnementer automatisk bliver opsagt og I får brev om det fra DKTV. Man overgår ikke automatisk til Bolignet Aarhus, så derfor er det godt at oprette nyt Internet abonnement inden udløb. Vi anbefaler selvfølgelig Bolignet Aarhus, grundet priser, service og tilgængelighed.


Åbent hus for beboerne i afd. 37. Kom og hør mere om Bolignet Aarhus hhv. den 13.8. og 22.8.

Kom til åbent hus den 13. og 22. august fra kl. 10-12 og igen kl. 19-21 begge dage. Her kan I møde Jesper Christensen som er rådgiver for Bolignet Aarhus. Her vil I kunne få svar på alle de spørgsmål I har til f.eks. installation, abonnementer, hastigheder osv. Det hele foregår i vores selskabslokale på Tuborgvej 171, hjørnet af Tuborgvej og Lersø Parkalle.


Tryk her VIGTIG INFO fra din nye internetudbyder


Se mere om Bolignet Aarhus tryk her

------------------------------


Ændringer til betalinger til ejendomskontoret

Kontoret tager fremadrettet kun Mobilepay ved køb af brikker osv.


------------------------------


Ændringer i køkkenrenovering

Da kun ganske få beboere har trukket lod om et køkken, har vi besluttet at lave nogle ændringer som gør det mere fleksibelt.

Der udloddes 5 køkkener i alt pr. år, hvoraf 3 køkkener udloddes i foråret og 2 køkkener i efteråret, hvis ingen kommer og trækker lod, frigiver vi køkkenerne efter udlodning, så alle kan indhente et tilbud. I 2024 er det den 21. marts og den 17. oktober kl. 17 på keldsøvej 23.


Derudover har vi valgt at fastsætte en max pris for det kollektive og det selvfinansierede køkken, da vi og beboere konstant støder på udfordringer, da den variable udlånsrente også skal inkluderes i den samlede køkkenpris.


Tryk her for at læse mere om køkkenrenovering.


------------------------------


Vigtigt nyt om affald og sortering fra Ejendomskontoret

Som mange allerede ved, skal vores affaldssug lukkes. Der er sat en projektleder

fra AAB og en arkitekt på opgaven. De skal finde en god løsning på placering af nye

affaldsløsninger rundt i hele afdelingen, hvor der skal være mulighed for at aflevere

affald og sortere i de forskellige typer, så mest muligt bliver genbrugt.

De endelige løsninger og placeringer kender vi ikke endnu.


Nedlukning af affaldssuget begynder nu.

Vi har i de seneste 3 måneder haft mange og store udgifter på at forsøge at holde

affaldssuget kørende, og i perioder har det været lukket - mest på Lersø Parkallé,

hvor der er en del huller i røret nede i jorden, men også inde omkring Fruebjergvej

er der huller i røret. Derudover har vi haft personale på arbejde i weekender for at

køre suget og se, om der var fejl og stop i røret.

 

Vi har undersøgt priser, og der ligger udgifter for mellem en halv og en hel million kr.

for at holde det kørende.

 

Vi har derfor, sammen med afdelingsbestyrelsen, besluttet at lukke ned for suget

allerede nu.


Der bliver opstillet containere til restaffald.

Vi har bestilt containere til restaffald. De bliver stillet op i næste uge, og de kommer

til at stå sammen med de andre containere til sortering.

 

Vi har også bestilt, at alle containere tømmes oftere, så der altid er plads i

containerne.


Hvis du har brug for mere information, er du velkommen på Ejendomskontoret på

torsdag, den 1. februar 2024, i afdelingsbestyrelsens åbningstid: 18.30 – 19.30


Venlig hilsen fra Ejendomskontoret


Tryk her for at læse mere om sortering af skrald


------------------------------


Festudvalg i afdeling 37

Vi har desværre ikke hørt fra beboerne!

Vi holder derfor ikke nogen sommerfest i år.


------------------------------


Info om tilbagebetaling af depositum

Bestyrelsen bliver ofte spurgt om tilbagebetaling af depositum fra leje af selskabslokale/gæstelejlighed. For hver udlejning skal selskabslokale/gæstelejlighed gennemgås af en fra bestyrelsen. Efterfølgende skal der laves papirarbejde af et bestyrelsesmedlem, som sender de godkendte papirer videre til kasserer. Kasserer opretter betaling, som også skal godkendes af en 2. godkender i bestyrelsen.

Man kan derfor først forvente at få sit depositum udbetalt ca. 14 dage efter udlejning, er der helligdage og ferie indimellem kan der gå op til en måned.


------------------------------


Husorden vedr. gas i køkken

For en god ordens skyld, genopfrisker vi hermed reglerne mht. installationen af gas. Det er ikke tilladt at afkoble gassen og ændre kogemulighed til el. Alle ændringer skal altid godkendes af bestyrelsen først. 

Tryk her for at læse husorden


------------------------------


Vask af glastage

Desværre har vi måtte aflyse vask af glastage i denne omgang.

Firmaet der skulle vaske tagene kunne ikke klare opgaven, og er sendt hjem.

Vi finder et andet firma til opgaven, og forventer at sætte det i gang i starten af foråret.


Vi beklager ulejligheden

Venlig hilsen ejendomskontoret


------------------------------


Information om malerarbejdet på lofterne i badeværelserne! (dem som mangler plader) 

Det er desværre erfaret af rådgiver og byggeleder, at der ikke er kommet væv på lofterne som er blevet malet, og det skal der.

Det betyder at der kommer nye varslinger ud i 2024, da maler igen må komme forbi, og sætte væv på lofterne.

Varslingsskrivelsen skal godkendes af rådgiver og projektleder først og der varsles for 4 timer. Fx. mandag ml. kl. 12-16 og tirsdag ml. kl. 8-12, da maling skal tørre.


------------------------------


Nu er den kolde tid på vej

Vær opmærksom på at køkkenradiatoren over vinduet betales over fællesregningen, så hold køkkenet varmt her i vintertiden.


------------------------------


Forbrugsregnskab 

Som nævnt til beboermødet, så bliver vandforbrug ikke længere afregnet a conto, men individuelt for det reelle forbrug. Alle burde modtage en oversigt fra beboerøkonomi på e-mail, medmindre man er fritaget for digital post. 


------------------------------


Beboermøde den 21. september 2023! 

Tak til alle dem som dukkede op og var med til at stemme om forslag og aktivt engagerer sig i vores boligforenings trivsel og udvikling. Jo flere vi er, jo mere demokratiske bliver vores afstemninger. 


Tryk på linket for at læse mere om BL information: Ændringer i elforsyningsloven – solceller og VE-fællesskaber


Forslag der blev stemt om, se resultatet med blå tekst:

a) Overskudsdisponering Budget 2024 Overskud overføres til tagprojekt 2025.

b) Huslejestigning 2% Ja, fra 2024 ca. 118 kr. pr. bolig.
c) Ændring i lokalt tillæg til råderetskataloget halogen og lamper Ja, der kan igen medtages spots/lys/led/halogen i køkkentilbud.
d) Ændring af budget til sammenkomster i afdelingen Ja, budgettet øges til kr. 20.000 om året. Vi opfordrer beboerne til at lave et festudvalg.  
e) Urafstemning tilladelse til hund og kat Nej, til urafstemning.
f) Tilladelse til hund og kat Nej, til hund og kat.
g) Gasgrill på altanerne Nej, til gasgrill på altanerne.
h) Ændre eller udvide indstilling, at udsende digitale dagsordner Man kan godt hente et print af indkaldelse, referat osv. på kontoret i åbningstiden eller ringe og lave en personlig aftale om at få det lagt i postkassen. 
i) Fremsendelse af indkaldelse og bilag til beboermøde digitalt Samme svar som foroven.
j) Trærydning på togbanesiden på Lersø Parkalle Bestyrelsen skriver til Banedanmark og opfordrer også beboerne til at gøre det samme, hvis de også generes af træerne langs togbanen. 
k) Ekstern rådgiver til tagprojektet (Forslagsændring) Ja, der spares op til kr. 500.000 via huslejen ca. kr. 20 pr. måned pr. bolig, som øremærkes til fremtidige projekter i DV-planen, såsom advokat og ekstern rådgivning efter behov. 
l) 4 Internettilbud til afstemning Ja, til Bolignet-Aarhus. Aftalen sættes i gang, når DKTV kontrakten udløber. 

                                                   

Referat af mødet, tryk her for at gå til siden

Kan også downloades via aab.dk/beboerweb

Tryk her for at læse mere om BeboerWeb


------------------------------


Hvis der bliver ringet på fra Ista, uden en forudgående aftale, så luk dem ikke ind!

Vi har fået en henvendelse fra en af vores beboere, som har oplyst at nogen har udgivet sig for at være fra Ista. De ringer på, men har ingen forudgående aftale.

Dem råder vi til ikke at lukke ind.

Alle Ista-besøg, såvel som andre håndværkerbesøg skal varsles inden og man aftaler tid, hvis muligt.


------------------------------


Tryk her for at læse mere og se billeder af vores motionsrum, kun for afd. 37 beboere. 


------------------------------


Husk at tjekke udløbstid på dit beboerparkeringskort

Hvis det er ved at udløbe, så gå ned til Hanne i ejendomskontorets åbningstid og forny parkeringskortet. Parkeringskortet skal fornyes hver andet år. Hvis det ikke bliver fornyet, risikerer du at få en parkeringsbøde. Det samme er gældende, hvis du køber ny bil, så skal parkeringskortet også fornyes. Ved ny bil skal du medbringe kopi af registreringsattest. Man kan kun få ét parkeringskort pr. lejemål. Det er ikke til biler med gul nummerplade og parkeringen er gratis. Det gyldige parkeringskort skal altid ligge i bilruden, selvom man har en p-plads.

Tryk her for at læse mere om parkering. 

------------------------------


Vaske- og tørrepriser nedjusteres og regulering er i gang.  


Hermed de nye priser:

Alm. vask under 90 grader falder fra 15 kr. til 12,50 kr. pr. vask

Kogevask 90 grader falder fra 20 kr. til 17,50 kr. pr. vask

Tørring falder fra 1 kr. pr. min. til 0,50 øre pr. minut 


Der vil i løbet af 2023 laves kvartalstjek af driftsomkostninger på vaskeriet vs. indtægt. Men det kunne tyde på at vi kan holde de nye priser resten af året. 


------------------------------


Badeværelseslofter

I badeværelsesrenoveringen har det vist sig, at man ikke har lavet lofter med plader alle steder, der er kun lavet ca. 30%. Byggeudvalget har ikke været vidende om dette, og nu er der faldet 3 lofter ned, hvor det ikke er lavet med plader, dvs. maling mm. har sluppet loftet ind til betonen o. Lign. Det er pga. den store fugtighed i badeværelset og behandlingen af gulvet i boligen oven på.

 

Det gamle loft var behandlet med en maling, der kunne være blyholdig. Der blev for nogle år siden taget prøver, der var enkelte steder, hvor der var blyholdig maling, og det skal lukkes inde (forsegles) med plader og fuges i kanten og males, så loftet ikke kan falde ned. Der er pt. ved at blive indhentet tilbud, så vi kan få det lavet under badeværelserenoveringens budget. Det vil blive varslet, når arbejdet skal laves. 


------------------------------