Skakter mv.

Skakter må kun anvendes til køkkenaffald (ikke bioaffald).

Brug de omdelte skraldeposer.


Bioaffald:

Brug den grønne køkkenkurv med bioposer.

Poserne skal ikke i skakten, men i den opstillede affaldsbeholder.

Nye poser kan afhentes på kontoret.


Det er forbudt at bruge skakten til storskrald. Brug i stedet containergården.