NyhederInformation om malerarbejdet på lofterne i badeværelserne! (dem som mangler plader) 

Det er desværre erfaret af rådgiver og byggeleder, at der ikke er kommet væv på lofterne som er blevet malet, og det skal der.

Det betyder at der kommer nye varslinger ud i 2024, da maler igen må komme forbi, og sætte væv på lofterne.

Varslingsskrivelsen skal godkendes af rådgiver og projektleder først og der varsles for 4 timer. Fx. mandag ml. kl. 12-16 og tirsdag ml. kl. 8-12, da maling skal tørre.Nu er den kolde tid på vej

Vær opmærksom på at køkkenradiatoren over vinduet betales over fællesregningen, så hold køkkenet varmt her i vintertiden.


------------------------------


Forbrugsregnskab 

Som nævnt til beboermødet, så bliver vandforbrug ikke længere afregnet a conto, men individuelt for det reelle forbrug. Alle burde modtage en oversigt fra beboerøkonomi på e-mail, medmindre man er fritaget for digital post. 


------------------------------


Vores Internet DKTV-aftale er opsagt og udløber den 27.8.2024.


Det betyder at fra onsdag den 28.8.2024 vil beboerinternettet blive leveret af Bolignet-Aarhus. 

Vi vil inden vi skifter, have åbent hus (en til to aftener, eller efter behov) for beboerne i løbet af 2024. Her kan I møde Jesper Christensen som er rådgiver for Bolignet-Aarhus, Jesper vil kunne besvare de fleste spørgsmål om Internet, opsætning, abonnement, hastigheder osv. så vi får en blid overgang til det nye Internet. 


Beboermøde den 21. september! 

Tak til alle dem som dukkede op og var med til at stemme om forslag og aktivt engagerer sig i vores boligforenings trivsel og udvikling. Jo flere vi er, jo mere demokratiske bliver vores afstemninger. 


Tryk på linket for at læse mere om BL information: Ændringer i elforsyningsloven – solceller og VE-fællesskaber


Forslag der blev stemt om, se resultatet med blå tekst:

a) Overskudsdisponering Budget 2024 Overskud overføres til tagprojekt 2025.

b) Huslejestigning 2% Ja, fra 2024 ca. 118 kr. pr. bolig.
c) Ændring i lokalt tillæg til råderetskataloget halogen og lamper Ja, der kan igen medtages spots/lys/led/halogen i køkkentilbud.
d) Ændring af budget til sammenkomster i afdelingen Ja, budgettet øges til kr. 20.000 om året. Vi opfordrer beboerne til at lave et festudvalg.  
e) Urafstemning tilladelse til hund og kat Nej, til urafstemning.
f) Tilladelse til hund og kat Nej, til hund og kat.
g) Gasgrill på altanerne Nej, til gasgrill på altanerne.
h) Ændre eller udvide indstilling, at udsende digitale dagsordner Man kan godt hente et print af indkaldelse, referat osv. på kontoret i åbningstiden eller ringe og lave en personlig aftale om at få det lagt i postkassen. 
i) Fremsendelse af indkaldelse og bilag til beboermøde digitalt Samme svar som foroven.
j) Trærydning på togbanesiden på Lersø Parkalle Bestyrelsen skriver til Banedanmark og opfordrer også beboerne til at gøre det samme, hvis de også generes af træerne langs togbanen. 
k) Ekstern rådgiver til tagprojektet (Forslagsændring) Ja, der spares op til kr. 500.000 via huslejen ca. kr. 20 pr. måned pr. bolig, som øremærkes til fremtidige projekter i DV-planen, såsom advokat og ekstern rådgivning efter behov. 
l) 4 Internettilbud til afstemning Ja, til Bolignet-Aarhus. Aftalen sættes i gang, når DKTV kontrakten udløber. 

2024 priser Internet/hastigheder:

250/250 Mbit 49 kr.

500/500 Mbit 79 kr. 

1000/1000 Mbit (mindst 940/940 Mbit) 119 kr. 

                                                   

Referat af mødet, tryk her for at gå til siden

Kan også downloades via aab.dk/beboerweb

Tryk her for at læse mere om BeboerWeb


------------------------------


Hvis der bliver ringet på fra Ista, uden en forudgående aftale, så luk dem ikke ind!

Vi har fået en henvendelse fra en af vores beboere, som har oplyst at nogen har udgivet sig for at være fra Ista. De ringer på, men har ingen forudgående aftale.

Dem råder vi til ikke at lukke ind.

Alle Ista-besøg, såvel som andre håndværkerbesøg skal varsles inden og man aftaler tid, hvis muligt.


------------------------------


Tryk her for at læse mere og se billeder af vores motionsrum, kun for afd. 37 beboere. 


------------------------------


Ændringer i køkkenrenovering


Da kun ganske få beboere har trukket lod om et køkken, har vi besluttet at lave nogle ændringer som gør det mere fleksibelt. Der vil stadig blive trukket lod to gange årligt, den sidste lodtrækning i år er den 2. november kl. 17 på keldsøvej 23.


Der udloddes 5 køkkener i alt pr. år, hvoraf 3 køkkener udloddes i foråret og 2 køkkener i efteråret, hvis ingen kommer og trækker lod, frigiver vi køkkenerne efter udlodning, så alle kan indhente et tilbud. Så det er stadig først til mølle, men nu kan du søge om et nyt køkken hele året af dem som er tilbage.


Derudover har vi valgt at fastsætte en max pris for det kollektive og det selvfinansierede køkken, da vi og beboere konstant støder på udfordringer, da den variable udlånsrente også skal inkluderes i den samlede køkkenpris.


Tryk her for at læse mere om køkkenrenovering.


------------------------------


Husk at tjekke udløbstid på dit beboerparkeringskort

Hvis det er ved at udløbe, så gå ned til Hanne i ejendomskontorets åbningstid og forny parkeringskortet. Parkeringskortet skal fornyes hver andet år. Hvis det ikke bliver fornyet, risikerer du at få en parkeringsbøde. Det samme er gældende, hvis du køber ny bil, så skal parkeringskortet også fornyes. Ved ny bil skal du medbringe kopi af registreringsattest. Man kan kun få ét parkeringskort pr. lejemål. Det er ikke til biler med gul nummerplade og parkeringen er gratis. Det gyldige parkeringskort skal altid ligge i bilruden, selvom man har en p-plads.

Tryk her for at læse mere om parkering. 

------------------------------


Husk at sortere dit skrald

Skraldet skal sorteres. Bioaffald skal i de grønne bioaffaldposer og restaffald må kun komme i skakten. Det er forbudt at bruge skakten til storskrald. Brug i stedet containergården. Tryk her for at læse mere


------------------------------


Vaske- og tørrepriser nedjusteres og regulering er i gang.  


Hermed de nye priser:

Alm. vask under 90 grader falder fra 15 kr. til 12,50 kr. pr. vask

Kogevask 90 grader falder fra 20 kr. til 17,50 kr. pr. vask

Tørring falder fra 1 kr. pr. min. til 0,50 øre pr. minut 


Der vil i løbet af 2023 laves kvartalstjek af driftsomkostninger på vaskeriet vs. indtægt. Men det kunne tyde på at vi kan holde de nye priser resten af året. 


------------------------------


Lavere stigning i aconto betalingerne end forventet

I AAB informerer nr. 7- 2023 informerede vi om, at vi på grund af forventninger om stigende energipriser, hævede acontobetalinger for varme med 15 % for alle afdelinger, som endnu ikke var reguleret i aconto.

Forsyningsselskaberne Vestforbrænding og HOFOR, der leverer varme til henholdsvis vores afdelinger i Ballerup/Skovlunde og København, har pr. 1. januar 2023 mindre stigninger end forventet, og det er gode nyheder for vores beboere.

Vestforbrændingen har kun varslet en ubetydelig stigning for Ballerup og Skovlunde. Det betyder, at den varslede stigning på 15 % pr. 1. marts 2023 ikke træder i kraft, og afdelinger, der hører under Vestforbrændingen ikke sættes op i acontobetaling på nuværende tidspunkt.

HOFORs priser er steget med syv % pr. 1. januar 2023. Alle afdelinger i HOFORs område bliver derfor sat op med en stigning på syv % i acontobetaling modsat de varslede 15 %.

De afdelinger som ligger uden for Vestforbrænding og HOFORs område, vil blive sat op med den procentsats, som de lokale forsyningsvirksomheder eventuelt melder ud.

Det forventes, at den mindre regulering af stigning i den varslede acontobetaling vil ske med opkrævningen den 1. april 2023.

Beboere, der modtager en efterregning de ikke kan betale over de seks måneder som efterbetalingen automatisk deles over, kan kontakte Beboerøkonomi på beboerokonomi@aab.dk eller på telefon 33760442 og drøfte muligheden for en individuel aftale på op til 12 måneder.


------------------------------


Til beboerne på Lersø Parkalle

Fredag den 2. december bliver der opstillet midlertidige containere til for restaffald, indtil skakterne igen kan benyttes. 

Vi beklager de gener, dette medfører. 

Ejendomskontoret


------------------------------


Badeværelseslofter

I badeværelsesrenoveringen har det vist sig, at man ikke har lavet lofter med plader alle steder, der er kun lavet ca. 30 %. Byggeudvalget har ikke været vidende om dette, og nu er der faldet 3 lofter ned, hvor det ikke er lavet med plader, dvs. maling mm. har sluppet loftet ind til betonen o. Lign. Det er pga. den store fugtighed i badeværelset og behandlingen af gulvet i boligen oven på.

 

Det gamle loft var behandlet med en maling, der kunne være blyholdig. Der blev for nogle år siden taget prøver, der var enkelte steder, hvor der var blyholdig maling, og det skal lukkes inde (forsegles) med plader og fuges i kanten og males, så loftet ikke kan falde ned. Der er pt. ved at blive indhentet tilbud, så vi kan få det lavet under badeværelserenoveringens budget. Det vil blive varslet, når arbejdet skal laves. 


------------------------------