Badeværelser

 

      Orientering om renovering af badeværelser afd. 37

------------------------------------------------------------------------

Beboerkoordinator holder ferie. Se her

------------------------------------------------------------------------

Blokmøderne er genoptaget.

De aktuelle blokke vil blive orienteret direkte.

------------------------------------------------------------------------

April 2021 kort status se her

------------------------------------------------------------------------

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev nr. 1 - december 2020 se her

----------------------------------------------------------------

Program vedr. aflyst blokmøde i blok 10 se her

------------------------------------------------------------------------

Lejere som søger og får bolig i afd. 37 skal rette henvendelse til afdelingskontoret i kontortiden, for at få en status på renoveringen.

Vi forventer at renovere badeværelser fra maj 2020 til oktober 2021

------------------------------------------------------------------------

Information om midlertidig genhusning se her

Information om renovering af badeværelset i din bolig se her

------------------------------------------------------------------------

Har du brug for en pause i ny og næ? se her

------------------------------------------------------------------------

Bygherremøder

Bygherremøde nr. 4 se her

------------------------------------------------------------------------

Samarbejdsworkshop

Referat fra opfølgning 2 se her

Referat fra opfølgning 1 se her

------------------------------------------------------------------------

Referater fra byggeudvalgsmøder

Kort referat fra byggeudvalgsmøde 05 - juni 20 se her

Kort referat fra byggeudvalgsmøde 04 - se her

Kort referat fra byggeudvalgsmøde 03 - se her

Kort referat fra byggeudvalgsmøde 02 - status 11.09.19 se her

Kort referat fra byggeudvalgsmøde 01 - opstart august 19 se her


------------------------------------------------------------------------

Referater fra blokmøder:

Vejledning fra Willis vil blive omdelt på blokmødet.

---------------------------------------

Referat fra blok 8 - se her

Referat fra blok 7: Ingen nyheder

Referat fra blok 6 - se her

------------------------------------------------------------------------