Badeværelser

 

      Orientering om renovering af badeværelser afd. 37

------------------------------------------------------------------------

PGA. flere vandskader skal byggeudvalget meddele, at det er vigtigt at afløbet fra badeområdet bliver renset mindst en gang om måneden, så fedtstoffer og hår ikke lukker afløbet


Blokmøde for blok 20 - sidste  blokmøde - 15 sep. kl. 17.30


Fremmødte:  Martin beboerkoordinator/byggeudvalget, Jan AAB projektleder, Leif K formand byggeudvalget, bestyrelsen.


Der var 15 beboere til mødet. Jan orienterede om projektet og den forskel der var på badeværelser i LP 171 og 173.

Beboerne i 171 fik en uddybende forklaring på, hvordan deres badeværelser kom til at se ud efter renoveringen.

Der blev omtalt tidsplan, faldstammer som strømpefores, nøglehåndtering, kælderrum. o.l.

Ellers var der kun få spørgsmål til projektet.

Så vi skulle gerne være færdige i uge 50

----------------------------------------------------------------

Lejere som søger og får bolig i afd. 37 skal rette henvendelse til afdelingskontoret i kontortiden, for at få en status på renoveringen.

Vi forventer at renovere badeværelser fra maj 2020 til december 2021

------------------------------------------------------------------------

Information om midlertidig genhusning se her

Information om renovering af badeværelset i din bolig se her

------------------------------------------------------------------------

Har du brug for en pause i ny og næ? se her

------------------------------------------------------------------------

Bygherremøder

Bygherremøde nr. 4 se her

------------------------------------------------------------------------

Samarbejdsworkshop

Referat fra opfølgning 2 se her

Referat fra opfølgning 1 se her

------------------------------------------------------------------------

Referater fra byggeudvalgsmøder

Kort referat fra byggeudvalgsmøde 05 - juni 20 se her

Kort referat fra byggeudvalgsmøde 04 - se her

Kort referat fra byggeudvalgsmøde 03 - se her

Kort referat fra byggeudvalgsmøde 02 - status 11.09.19 se her

Kort referat fra byggeudvalgsmøde 01 - opstart august 19 se her

------------------------------------------------------------------------