Badeværelser

 

      Orientering om renovering af badeværelser afd. 37

------------------------------------------------------------------------

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev nr. 1 - december 2020 se her

----------------------------------------------------------------

Blokmøderne er aflyst indtil videre.

De aktuelle blokke vil blive orienteret direkte.

------------------------------------------------------------------------

Program vedr. aflyst blokmøde i blok 10 se her

------------------------------------------------------------------------

Lejere som søger og får bolig i afd. 37 skal rette henvendelse til afdelingskontoret i kontortiden, for at få en status på renoveringen.

Vi forventer at renovere badeværelser fra maj 2020 til oktober 2021

------------------------------------------------------------------------

Information om midlertidig genhusning se her

Information om renovering af badeværelset i din bolig se her

------------------------------------------------------------------------

Har du brug for en pause i ny og næ? se her

------------------------------------------------------------------------

Bygherremøder

Bygherremøde nr. 4 se her

------------------------------------------------------------------------

Samarbejdsworkshop

Referat fra opfølgning 2 se her

Referat fra opfølgning 1 se her

------------------------------------------------------------------------

Referater fra byggeudvalgsmøder

Kort referat fra byggeudvalgsmøde 05 - juni 20 se her

Kort referat fra byggeudvalgsmøde 04 - se her

Kort referat fra byggeudvalgsmøde 03 - se her

Kort referat fra byggeudvalgsmøde 02 - status 11.09.19 se her

Kort referat fra byggeudvalgsmøde 01 - opstart august 19 se her


------------------------------------------------------------------------

Referater fra blokmøder:

Vejledning fra Willis vil blive omdelt på blokmødet.

---------------------------------------

Referat fra blok 8 - se her

Referat fra blok 7: Ingen nyheder

Referat fra blok 6 - se her

------------------------------------------------------------------------Vi bruger sporingscookies på vores hjemmeside for at forbedre vores reklamekampagner. Vi kan spore, hvordan du har tilgået vores hjemmeside, hvilke reklamer, du har klikket på, og hvilke sider du har besøgt.

Godkend