AFDELING 37

Benyttelse af radio, TV eller andre lydkilder og musikinstrumenter skal ske med

fornøden hensyntagen til øvrige beboere.

 

Der må kun bores og bankes i følgende tidsrum:

Mandag - fredag fra kl. 09.00 - 19.00, lørdag fra kl. 10.00-16.00

Søn-/og helligdage fra kl. 10.00 - 12.00.

 

Efter kl. 22.00 skal der være ro i afdelingen.

 

Boligerne er færdigbyggede i 1952 i mursten,

så det er ikke nødvendigt med kraftigt boreværktøj.